Geschiedenis

Gesticht op dinsdag 12 maart 1985 door: Ramakers Georges met medestichters, Salden Gerard (afgehaakt op 31.12.1993 – overleden op 30.03.2010), Rutten Lambert, Gorissen Willy en Kladnik Fritz (overleden op 30.07.2004), allen afkomstig van “Vooruitgang Eisden en Omstreken”.

Eerste bestuur

 • Voorzitter Ramakers Georges

 • Ondervoorzitter: Kladnik Fritz

 • Secretaris: GorissenWilly

 • Schatbewaarder: Salden Gerard

 • 2e schatbewaarder: Rutten Lambert

 

Op 21 mei 1985 deden wij reeds een aanvraag tot opname bij de gemeentelijke sportraad, dat gunstig onthaald werd.

Eerste kennismakingsshow werd al georganiseerd op zaterdag 15 juni 1985 vanaf  9 uur in ons lokaal “Café Cambrinus” bij Leike Kuypers. 

Aantal dieren: 17 pluimvee en 15 duiven. De hokken kregen we in bruikleen van de duivenbond. Tijdens deze show hielden wij ook een handtekening verzameling om onze erkenning bij het Provinciaal Verbond kracht bij te zetten.

 

Tevens deden wij mee aan de Culturele dagen in het Cultureel Centrum van Eisden op 7 en 8 september. 

Op 6 juni 1985 telde wij al 14 leden tevens werden op deze dag de clubkleuren vastgelegd.

De clubkleuren zijn afkomstig van het rood-wit van Vooruitgang Eisden, omkosten te sparen bij het verven van de verzendkisten hebben wij het wit vervangen door zwart.

 

Vanaf  23 september 1985 deden wij een aanvraag bij de landbond om erkenning, tevergeefs wij hebben moeten wachten tot 20 februari 1998.

En om het jaar goed af te sluiten kwam de goede sint op bezoek op 30 november 1985, je ziet vanaf het eerste jaar hadden wij al een georganiseerde structuur.

 

1986

September deelname aan de Culturele dagen

6 december kwam de sint op bezoek

Was een overgang jaar met weinig vergaderingen en een afwachtende houding ten overstaan van onze erkenning.

 

1987

Was in feite het grote begin 2 mei erkenning bij het Vlaams Verbond Kleindierfokkers V.V.K. Er werd besloten om een tentoonstelling te organiseren: de 1ste Landelijke Maasmechelse Pluimveeshow ging door op 20, 21 en 22 november in zaal de “Maasvallei”

Gemeentebesturen en overheidinstanties werden aangeschreven voor prijzen met een goed gevolg. keurmeesters keurden de 253 ingeschreven dieren.

Tentoonstelling werden georganiseerd in Essen, Brecht, Wellen, Alken, Genk, Alde Biezen en Wuutswezel.

 

1988 

De eerste hokken werden gemaakt door onze leden.

 

1997

Na een schrijven aan Dhr. Depté Lavigne en Dhr. Palmans is een afvaardiging ontboden bij Dhr. Coenen afgevaardigde Landbouw  van de Provincie Limburg.

Gevolg: op14 november brief schijven aan het provinciaal Verbond, voor erkenning bij de Landsbond

 

1998

20 februari officiële erkenning door het provinciaal Verbond van Limburg.

 

2000 

Op 4 februari 2000 heeft de eerste vergadering plaats met “Vooruitgang Eisden en Omstreken” betreffende de samenwerking voor het organiseren van de provinciale wedstrijden in 2004.

 

2002

Nieuw lokaal verhuis van bij Leike, definitieve sluiting, naar Vucht “Café Den Dieck”

 

2003

Provinciale wedstrijden in samenwerking met Vooruitgang Eisden en Omstreken

 

2005 

20 jarig bestaan nieuwe vlag

 

Tentoonstellingen VVK

 • 1987: 253 inschrijvingen 4 keurmeesters zaal De Maasvallei boven

 • 1988: 317 ingeschrijvingen 3 keurmeesters zaal De Maasvallei in de kelder

 • 1989: 277 inschrijvingen 4 keurmeesters zaal de Maasvallei in de kelder

 • 1990: 432 inschrijvingen 4 keurmeesters zaal de Maasvallei kelder

 • 1991: 402 inschrijvingen 6 keurmeesters zaal de Maasvallei kelder

 • 1992: 503 inschrijvingen 6 keurmeesters zaal de Maasvallei kelder

 • 1993: 516 inschrijvingen 8 keurmeesters zaal de Maasvallei kelder

 • 1994: 531 inschrijvingen 8 keurmeesters zaal de Maasvallei kelder

 • 1995: 679 inschrijvingen 10 keurmeesters zaal de Maasvallei kelder

 • 1996: 760 inschrijvingen 12 keurmeesters zaal St. Remigius Vucht

 • 1997: 518 inschrijvingen 12 keurmeesters zaal St. Remigius Vucht

 

Tentoonstellingen Provinciaal Verbond Limburg

 • 1998: 804 inschrijvingen 11 keurmeesters zaal St. Remigius Vucht

 • 1999: 886 inschrijvingen 14 keurmeesters zaal St. Remigius Vucht

 • 2000: 802 inschrijvingen 14 keurmeesters zaal St. Remigius Vucht

 • 2001: 649 inschrijvingen 13 keurmeesters zaal St. Remigius Vucht

 • 2002: 781 inschrijvingen 13 keurmeesters zaal St. Remigius Vucht

 • 2003: 1.319 (Provinciale Wedstrijden) inschrijvingen 23 keurmeesters Hal Vliegclub “Ultra-Wings”

 • 2004: 770 inschrijvingen 12 keurmeesters zaal St. Remigius Vucht

 • 2005: geen Tentoonstelling Vogelgriep

 • 2006: 488 inschrijvingen 10 keurmeesters Zaal St. Remigius Vucht

 • 2007: 492 inschrijvingen 9 keurmeesters zaal St. Remigius Vucht

 • 2008: 635 inschrijvingen 10 keurmeesters zaal St. Remigius Vucht

 • 2009: 605 inschrijvingen 9 keurmeesters zaal St. Remigius Vucht

 • 2010: 577 inschrijvingen 10 keurmeesters zaal St. Remigius Vucht

 • 2011: 629 inschrijvingen 11 keurmeesters zaal St. Remigius Vucht

 • 2012: 549 inschrijvingen 10 keurmeesters zaal St. Remigius Vucht

 • 2013: 551 inschrijvingen 10 keurmeesters zaal St. Remigius Vucht